Henry Winter thông báo Liverpool sẽ ký hợp đồng với Jude Bellingham vào năm tới

Liverpool đã được liên kết lâu dài với Jude Bellingham và nhiều người ủng hộ Liverpool đang tuyệt vọng đánh hơi xung quanh cho bất kỳ ý kiến nào mà thỏa thuận có thể được hoàn thành, với một nhận xét trở nên phấn khích.Trong một câu trả lời hoàn toàn cho một số lời chỉ trích trực tuyến, nhà văn bóng đá trưởng của Times Sports, Henry Winter dường như đã tuyên bố rằng, đó Tiếp tục đọc Henry Winter thông báo Liverpool sẽ ký hợp đồng với Jude Bellingham vào năm tới